SK
EN
DE

JAMI Metalltechnik

Strojárska výroba

JAMI Metalltechnik, spol. s r. o.
Lieskovec 831
Dubnica nad Váhom

JAMI Metalltechnik, spol. s r. o.

Sme výrobná zákazková spoločnosť. Pôsobíme v oblasti strojárstva viac ako 12 rokov. Našou hlavnou činnosťou je zákazková strojárska výroba. Spoločnosť Jami Metalltechnik, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 ako rodinná firma zameraná na kusovú a malosériovú strojársku výrobu strojných súčiastok a podskupín. Základom spoločnosti sú skúsení výrobní a technickí pracovníci. Zamestnávame približne 20 pracovníkov. Technické a technologické vybavenie spĺňa najprísnejšie súčasné požiadavky na kvalitu výrobkov a stabilitu výrobného procesu.

Strojný park JAMI Metalltechnik umožňuje obrábanie kovov - sústruženie, frézovanie, brúsenie na guľato, brúsenie na plocho, zváranie, presné vŕtanie, CNC obrábanie (frézovanie, sústruženie). Zastrešujeme generálne opravy, celkovú montáž zariadení a zabezpečujeme všetky druhy tepelných a povrchových úprav materiálov.

Ponúkame presnú strojársku výrobu, výrobu súčiastok, výrobu náhradných dielov podľa výkresovej dokumentácie, obrábanie kovov (sústruženie, frézovanie).

FRÉZOVANIE
Frézovanie – 5 osé do 7000 mm
SÚSTRUŽENIE
Sústruženie – do dĺžky 3000 mm
VŔTANIE
Vŕtanie kovových a nekovových materiálov
Strojárska výroba JAMI Metalltechnik
Na moderných CNC strojoch vyrábame diely z kovových aj nekovových materiálov. Z dôvodu venovania sa aj kusovej výrobe, sú klasické konvenčné obrábacie stroje nevyhnutnou súčasťou našej v ýrobnej činnosti. Výrobný park JAMI Metalltechnik umožňuje:
Frézovanie – 5 osé do 7000 mm, sústruženie – do dĺžky 3000 mm, brúsenie – rovinné, rotačné, vŕtanie a vyvŕtavanie, výroba ozubení, zváranie – CO2, montáž.
Podľa požiadaviek odberateľov prevádzame povrchovú úpravu lakovaním a kooperačne zabezpečujeme zinkovanie, niklovanie, chromovanie, fosfátovanie, eloxovanie a  čiernenie.
Ak to diel vyžaduje, je medzioperačne alebo vo finále podrobený požadovanému tepelnému spracovaniu. V kooperácii zabezpečujeme kalenie konštrukčných aj nástrojových ocelí, žíhanie, cementovanie, nitridovanie a indukčné kalenie.
Zvárame podskupiny do hmotnosti 4000 kg v rámci našich manipulačných možností. V prípade požiadavky môžeme zvarence povrchovo upraviť farbou.
Vypracovanie cenových ponúk a výroba prebieha v zmysle dodanej technickej dokumentácie (vo formátoch DWG, TIF, JPG, PDF).
Certifikát kvality a environmentálneho manažérstva
Spoločnosť Jami Metalltechnik má v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001: 2015 a EN ISO 14001: 2015 vytvorený, zdokumentovaný, uplatňovaný a udržiavaný integrovaný manažérsky systém. Ten je koncipovaný tak, aby bolo možné efektívne plniť všetky možné požiadavky zákazníkov a aby bol neustále a trvalo zlepšovaný.
IMS spoločnosti je založený na pochopení popisu procesu v spoločnosti, identifikácie rizík na kvalitu poskytovaných služieb, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich využitie k účelnému a transparentnému riadeniu jednotlivých činností.
POŠTOVÁ ADRESA:

JAMI Metalltechnik, spol. s.r.o.
Borovského 17,
914 41 Nemšová
Slovenská republika

IČO: 36334162
DIČ: 2021799813
IČ DPH: SK 2021799813

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČSOB Podnikateľské konto          
IBAN: SK76 7500 0000 0040 1978 5475        
BIC /SWIFT/: CEKOSKBX
ADRESA PREVÁDZKY:

JAMI Metalltechnik, spol. s.r.o
Lieskovec 831, 832
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
(mapa)
KONATEĽ: PaedDr. Iveta Mindárová

Telefón: + 421 (0) 907 594 868
E-mail: mindarova@jamimetalltechnik.sk

RIADITEĽ: PaedDr. Roman Mindár

Telefón: + 421 (0) 905 804 660
E-mail: mindar@jamimetalltechnik.sk

REFERENTKA: Katarína Jakúbková

Telefón: + 421 (0) 911 941 540
E-mail: office@jamimetalltechnik.sk

VEDÚCI VÝROBY: Ivan Patka

Telefón: + 421 (0) 907 065 998
E-mail: patka@jamimetalltechnik.sk
Aktualizované: 5.4.2022 - Vytvoril rudo.dca@gmail.com